Proclaimer

Dit is de officiële website van Transportena & Zn's. Transportena & Zn's is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch nog iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw e-mail naar info@transportena.nl bijzonder op prijs. Bij voorbaat hartelijk dank!
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Transportena & Zn's kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Ook behoudt Transportena & Zn's het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

Verwijzingen

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten http://www.transportena.nl toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s dan wel bij de eigenaar van hetgeen op deze pagina’s weergegeven (bijvoorbeeld handelsmerken en logo’s). Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie ligt bij de eigenaren.

Hoe gaat Transportena & Zn's om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Transportena & Zn's gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere documenten toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat Transportena & Zn's uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het Doorgeven van gegevens aan derden.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

UA-48221437-1